vn en enTHÔNG TIN TUYỂN DỤNGCác thông tin tuyển dụng mới nhất từ DTSGroup


QUYỀN LỢI CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ


Dựng phim - Hậu kỳ
Dựng phim - Hậu kỳ

Link sản phẩm: https://www.youtube.com/channel/UC0Fj_bM4weAfqP3DZBBue0g...

Đạo diễn
Đạo diễn

Bạn đang tìm 1 môi trường năng động, cởi mở, công bằng? Bạn đang khao khát tìm một sân chơi đủ tầm đ...

Nhân viên Kiểm thử Phần mềm
Nhân viên Kiểm thử Phần mềm

Với tỷ lệ 5 DEv/1 Test, hiện tại, để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho những Dự án mới, DTS cần tuyển thêm...

Tuyển dụng lập trình viên Java
Tuyển dụng lập trình viên Java

Với những dự án Product và dự án Outsource phát triển mạnh trong thời gian vừa qua, DTS liên tục tìm...

Tuyển dụng lập trình viên IOS
Tuyển dụng lập trình viên IOS

Với những dự án Product và dự án Outsource phát triển mạnh trong thời gian vừa qua, DTS liên tục tìm...

scroll up